Website.AL, Regjistrar i domain .AL
nëkontraktor i Webhost.al, autorizuar nga AKEP